„2SiT” – 2-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System

Conditionally recommended system - to play on the chromatically isotropic keyboard

Non-Accidental and Non-Chromatic-Signature Keys

„2SiT” – 2-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego

Warunkowo polecany system - do gry na chromatycznie izotropowej klawiaturze

Bez znaków chromatycznych Przygodnych i Przykluczowych


2SiT – 2-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System. Conditionally recommended system - to play on the chromatically isotropic keyboard. 2SiT – 2-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego. Warunkowo polecany system - do gry na chromatycznie izotropowej klawiaturze